Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

Un comerç o establiment es considera accessible quan les seves característiques permeten a totes les persones, amb independència de les seves capacitats, accedirhi, circularhi, orientar‐s’hi, identificarlo, entendre i fer ús dels serveis i equipaments disponibles i, a més,

 comunicar‐se amb el personal d’atenció al públic.Què és un comerç o establiment accessible per a tothom?