Sense coneixement no hi ha contrapoders

Entrada compartida por OBSERVATORI CIUTADA MUNICIPAL DE TERRASSA

Els ciutadans sabem molt poc del nostre ajuntament. Desconeixem la seva estructura, quines són les seves potestats i com administra el pressupost. La informació que rebem per la premsa local és inconnexa degut a la franca minoria quantitativa del quart poder respecte a l’aparell funcionarial. Els ciutadans que tracten habitualment amb el consistori, ja sigui per raons professionals o activistes, tenen més o menys clar com funciona un departament però en molt pocs casos en tenen una visió complerta. L’opacitat, volguda o no, és absoluta.

Des de l’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa intentem generar coneixement sobre l’administració local de forma oberta i transparent. Posem a disposició de qualsevol ciutadà dues eines: visualitzacions dels pressupostos i una interfície per a fer preguntes. Governar un ajuntament és fonamentalment administrar un pressupost, com a ciutadans hem de saber d’on provenen els recursos i en que es gasten. Per poder interpretar aquestes dades –i altres inquietuds- necessitem preguntar al consistori, i que els servidor públics responguin a la ciutadania en un temps raonable. La ignorància es cura preguntant.

Treballem de forma transparent, no acceptem respostes o explicacions ‘off the record’ per part de l’ajuntament. Tampoc que un usuari faci la pregunta en privat a través de la nostra plataforma. El nostre objectiu és generar un espai de coneixement obert, on es reflecteixin les inquietuds de la ciutadana i que contribueixi a que el nostre consistori sigui més transparent.  Només amb informació i dades sobre l’administració els ciutadans podrem demanar i exercir una rendició de comptes veritable.

Veiem en el Malarrassa un espai de informació crític, incòmode i independent. Un aliat natural en la construcció de contrapoder ciutadà. Un espai de difusió de coneixement que ajudi a comprendre les estructures que ens governen i que doni eines per a poder fer rendir comptes a governants i institucions. Queda molt camí per recórrer, segur que farem molts trams plegats. Endavant!

Eduard Martin-Borregón

membre de l’OCM Terrassa
periodista de dades
@emartinborregon

Article publicat a Malarrassa l’11 de Gener de 2015