Sol·licitud d’inscripció

 

El curs es planteja com una formació de 3 sessions de dues hores durada, enfocades de manera molt pràctica que permeti analitzar com estan dinamitzant la participació interna les entitats i aportar eines i metodologies concretes que ajudin als participants a dinamitzar-la.

Les sessions combinen les explicacions de les diferents dinàmiques i l’aplicació pràctica de les mateixes. Per fer-ho s’utilitzaran recursos audiovisuals, materials de treball, bibliografia, casos pràctics, rol playing, etc. Per tant, les sessions confinaran la vessant més explicativa de les dinàmiques i tècniques amb la vessant més experimental i vivencial de les mateixes, amb la voluntat de transferir els coneixements a partir del mateix ús de les tècniques a utilitzar.

 

Objectius

Els objectius de la formació són tres:

 • Adquirir coneixements bàsics, conceptes i eines que ajudin a entendre com hauria de ser la participació a una entitat.
 • Identificar els aspectes clau que dificulten la participació a les entitats
 • Aportar eines i metodologies que permetin dinamitzar la participació a les entitats

 

Continguts

Primera sessió:

 • Estratègies en l’organització de la participació.
 • Elements a tenir en compte a l’hora de fomentar-la.
 • Les dinàmiques participatives i les dinàmiques de grup.
 • Els agents implicats i la dimensió relacional de les dinàmiques de grup.
 • Tècniques de diagnòstic, de planificació, de propostes, priorització i avaluació

 

Segona sessió:

 • Bones pràctiques en l’organització de reunions.
 • Els rols, les actituds i les relacions
 • La planificació i els disseny de les tècniques amb coherència amb el context.
 • El paper del dinamitzador.
 • Lideratge situacional

 

Tercera sessió:

 • L’espai, els suports, els continguts i les dinàmiques.
 • Recursos i eines no presencials.
 • Creativi… què?
 • Tècniques de foment de la creativitat.
 • Pautes per una comunicació més efectiva a les sessions
 • PNL: Comunicació efectiva (programació neurolingüística, etc.).
 • Gestió dels conflictes

 

Quan?

 • El dimarts 19, dijous 21 i dimarts 26 de novembre de 18:00 a 20:00

 

On?

 • Al Centre Cívic President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189, 08226 Terrassa, Barcelona)

 

Sol·licitud d’inscripció

FORMACIÓ – Com millorar la participació interna de les entitats?